Gemeente koopt gronden bij Losa en Abeln aan

Gemeente koopt gronden bij Losa en Abeln aan

Emmen – De gemeente Emmen heeft besloten om de gronden van het voormalige pand Abeln en het verwaarloosde Losapand in Emmer-Compascuum over te nemen van de in het Overijsselse Tubbergen projectontwikkelaar Huiskes BV.

Deze partij heeft al jaren plannen voor woningen en winkels op en bij deze locaties langs het Hoofdkanaal, maar die komen niet van de grond. Met de aankoop hoopt de gemeente het proces van herontwikkeling op deze plekken te versnellen. Dat maakten wethouders René van der Weide en Jisse Otter bekend.

Zienswijzen

Bekend is dat supermarktketen Aldi, dat tegen het Losapand aan zit, wil uitbreiden in de richting van de Wikkel. De voormalige ruitersportzaak en twee aangrenzende woningen zullen daarvoor moeten wijken. Het ontwerpbestemmingsplan voor deze mogelijke uitbreiding lag tot en met 27 april ter inzage. Op het initiatief zijn 5 zienswijzen ingediend door voornamelijk omwonenden. Gevreesd wordt voor geluidsoverlast, toename van het vrachtverkeer en hinder van parkerende auto’s. De gemeente kon bij geen bezwaar in de tweede helft van juni de vergunning voor nieuwbouw afgeven. Het is niet bekend hoeveel vertraging de ingediende zienswijzen gaan opleveren. Wethouder René van der Weide denkt dat de sloop van de rotte kies die Losa is nog voor het einde van het jaar gaat gebeuren.

Sloop Losa

In een eerder stadium  zei hij  het Losapand wordt gesloopt voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden. Het pand is verbonden met de supermarkt. Het ene slopen zonder het andere is niet mogelijk. Daarom is er voor gekozen de volledige procedure af te wachten en alle panden in één keer tegen de vlakte te werken. Mocht die echter te lang uitvallen, dan wil Van der Weide kijken of het Losapand alsnog eerder tegen de vlakte kan worden geschoven. De grond bij dit terrein moet nog wel gesaneerd worden. De gemeente trekt hier 90.000 euro voor uit. Ook neemt Emmen het verlies op de aangeschafte gronden a 70.000 euro voor hun rekening.

Abeln

Het voormalige terrein van Abeln is nog steeds in beeld voor wonen en bedrijfsruimte. In het verleden waren er plannen voor nog een supermarkt, een idee dat volgens Van der Weide nog steeds overeind staat. Bij de Abeln-kavels bevindt zich ook het braakliggende terrein van het inmiddels gesloopte kerkje. Deze grond is in bezit van aannemer Over uit Ter Apel. Ook hij is volgens Otter betrokken bij de nieuwbouwplannen op deze locatie. Hoe snel deze ontwikkelingen tot stand komen, is afhankelijk van de betrokkenheid van betrokken en bereidwillige marktpartijen.

Brede school

Ten noordwesten van de beoogde bouwlocatie, tussen Spindel en Spoel, onderzoekt de gemeente Emmen nog steeds of nieuwbouw van sporthal De Klabbe gecombineerd kan worden met die van de geplande brede school nabij dorpshuis De Deele. Het resultaat van dit onderzoek wordt voor de zomer nog gepresenteerd aan de bevolking. Ook loopt er nog het voornemen van de lokale huisartsenpost om de Rabobank te slopen en te vervangen voor een lokaal medisch centrum. Volgens de huidige planning staat de afbraak van het pand gepland voor augustus.

Centrumvernieuwing

De gemeente beschouwt deze op stapel staande ingrepen als een mooie aanzet om ook de centrumvernieuwing van het dorp verder vorm te geven. In overleg met de dorpsvertegenwoordiging moet nog een plan worden opgesteld. Het gaat hier volgens de wethouder vooral om het openbare gebied een facelift te geven in de vorm van de aanpak van wegen en het plaatsen van groen tussen de kop van de Runde tot aan de brug bij het Losapand. Hoe snel het een en ander gerealiseerd gaat worden, is nog niet bekend. ‘Maar 2018 wordt een jaar waarin er veel gaat gebeuren’, besluit Van der Weide.

Tweede supermarkt

Voorzitter Gerard Gustin van Dorpsbelangen Emmer-Compascuum kijkt uit naar de volgende stap wat betreft het opknappen van het Compascumer hart. ‘Dit zijn de projecten die het dorp het hoogst heeft zitten.’ Bovenaan op het verlanglijstje staat wel de komst van een extra supermarkt naast de Aldi. Van essentieel belang, aldus Gustin. ‘Een tweede filiaal in de vorm van een Jumbo of Albert Heyn zou een enorme opsteker zijn voor het dorp. Het brengt leven in de brouwerij, trekt meer middenstand aan en draagt op die manier bij aan het verhogen van de leefbaarheid van het dorp.’

Klabbe naar Kwartel?

Het mogelijke samenvoegen van sporthal de Klabbe met de brede school vlakbij dorpshuis De Deele kan op minder bijval rekenen van de dorpsvertegenwoordiging. ‘Omwonenden van De Deele zitten niet te wachten op de komst van nog zo’n groot pand.’ Twee van die reuzen hebben een te grote impact op de directe omgeving, vertelt de voorzitter. ‘We verwachten ook een verhoogde verkeersintensiteit en als gevolg een minder veilige situatie rond het gebouw. In de huidige voorstellen wordt gesproken van een kiss and ride zone. Een plek waar ouders de kinderen af kunnen zetten en meteen kunnen doorrijden.’ Volgens Plaatselijk Belang gaat dit niet optimaal werken. ‘Sommige kinderen zijn te klein. Die moeten echt tot aan de deur worden begeleid.’ Er zijn dus meer parkeerplaatsen nodig. Door trainingen en wedstrijden van sportclubs zal die ruimte alleen maar meer in het geding komen. ‘Wij zeggen: beide gebouwen los van elkaar. De brede school past er prima, maar De Klabbe moet elders worden gebouwd. Wij hebben bijvoorbeeld het braakliggende nieuwbouwterrein bij de Kwartel genoemd als alternatief. De kans is klein dat die ooit nog volgebouwd wordt.’

 

Bron: https://www.emmen.nu/nieuws/regio/494649/gebruikers-uiten-zorgen-over-gymzaal-de-runde.html, 17 mei 2017


Hangende bloembakken

Dit jaar hangen er voor het eerst kleurige bloembakken met geraniums aan 20 lantaarnpalen in ons centrum. Ze geven een vrolijk en zomers aa... Lees verder >>

Nieuwe leden

We mochten in de afgelopen maanden twee nieuwe leden verwelkomen! Carin Timmers, CT Administraties en Koba Mink, Café Old Pub ... Lees verder >>