Het is weer lekker druk op het kanaal!


Het is volop zomer en de bootjes varen af en aan door het centrum van Emmer-Compascuum, door het Hoofdkanaal en het Oosterdiep. Bootjes en grotere boten, uit Nederland en Duitsland. Een leuk gezicht! Al moeten we af en toe even wachten als de brug open is.

De kanalen zijn vroeger gegraven voor de ontginning van het veengebied en voor het vervoer van de turf. Toen de veenontginning afgelopen was, waren de kanalen niet meer nodig. Vanaf eind jaren 60 werden sommige bruggen daarom vervangen door dammen en vaste bruggen. Er kon niet meer over gevaren worden.

Tientallen jaren later ontstond het plan om de Veenvaart weer bevaarbaar te maken. In 2013 was dit gerealiseerd en werd de Veenvaart door Koning Willem-Alexander geopend. Hiermee was het ontbrekende stuk vaarverbinding in Drenthe tot stand gekomen!

Nu kun je vanaf het Ruiten-Aakanaal, het Stadskanaal of het Haren-Rütenbrockkanaal doorvaren naar de Verlengde Hoogeveense Vaart. Op het kaartje is te zien dat de Veenvaart een belangrijke schakel is.


29 sept. Banenmarkt 'Emmer-Compascuum werkt'

Over het algemeen zijn er veel vacatures bij bedrijven en is het lastig om deze in te vullen. Menso organiseert, samen met Ondernemersveren... Lees verder >>

Nieuwe leden

De commissie Ledenwerving, Henriëtte Kwant en Fred Bloemendaal, is van start gegaan en met goed resultaat: We mochten in de afgelopen ... Lees verder >>