Het is weer lekker druk op het kanaal!


Het is volop zomer en de bootjes varen af en aan door het centrum van Emmer-Compascuum, door het Hoofdkanaal en het Oosterdiep. Bootjes en grotere boten, uit Nederland en Duitsland. Een leuk gezicht! Al moeten we af en toe even wachten als de brug open is.

De kanalen zijn vroeger gegraven voor de ontginning van het veengebied en voor het vervoer van de turf. Toen de veenontginning afgelopen was, waren de kanalen niet meer nodig. Vanaf eind jaren 60 werden sommige bruggen daarom vervangen door dammen en vaste bruggen. Er kon niet meer over gevaren worden.

Tientallen jaren later ontstond het plan om de Veenvaart weer bevaarbaar te maken. In 2013 was dit gerealiseerd en werd de Veenvaart door Koning Willem-Alexander geopend. Hiermee was het ontbrekende stuk vaarverbinding in Drenthe tot stand gekomen!

Nu kun je vanaf het Ruiten-Aakanaal, het Stadskanaal of het Haren-Rütenbrockkanaal doorvaren naar de Verlengde Hoogeveense Vaart. Op het kaartje is te zien dat de Veenvaart een belangrijke schakel is.


Fijne feestdagen!

Onze feestverlichting draagt bij aan een sfeervol centrum in Emmer-Compascuum. We wensen iedereen heel fijne feestdagen toe! ... Lees verder >>

Interessante netwerkavond

Op deze avond gaf een van de leden een presentatie over zijn bedrijf. Daarnaast waren er twee medewerkers van Menso Emmen die vertelden ove... Lees verder >>