Glasvezelgroep Emmer-Compascuum

 

Bij de woningen in de kernen is er al een snelle internetverbinding (glasvezel of kabel). Maar niet in de buitengebieden en op de bedrijventerreinen. En die zal er niet komen ook, als wij niet zelf het initiatief nemen en het zelf regelen.

De Ondernemersvereniging E-C heeft begin 2016 het initiatief genomen om een groep mensen bij elkaar te krijgen die zich willen inzetten voor het doortrekken van het glasvezelnetwerk naar de buitengebieden. Dit is gelukt. Er is nu een bewonersinitiatiefgroep die zichzelf Glasvezelgroep E-C noemt. Ze krijgen ondersteuning van de ervaren medewerkers van Verbind Drenthe.

Op 31 mei organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst in Roswinkel. Jan Hut van Verbind Drenthe gaf een presentatie. Er waren zo’n 60 mensen en ze waren zeer betrokken. Ook flink veel mensen die willen helpen om glasvezel in de buitengebieden en bedrijventerrein van de grond te krijgen hier. De initiatiefgroep heeft weer versterking gekregen, nu vanuit nabijgelegen dorpen.

Het doelgebied is te zien op de bijgevoegde foto. Het communicatieplan is klaar en de subsidie is aangevraagd bij de provincie.

Facebook-pagina Glasvezelgroep E-Cdoelgebied