15 februari 2017 Algemene ledenvergadering

Alle leden zijn uitgenodigd om de algemene ledenvergadering te bezoeken.

Op de agenda staan de gebruikelijke punten voor een jaarvergadering van een vereniging.

We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid omdat Ben Logtenberg is gestopt. Daarnaast willen we graag het aantal bestuursleden uitbreiden van vijf naar zeven. Er hebben zich twee kandidaten voor deelname aan het bestuur bij ons aangemeld. We zijn nog op zoek naar een kandidaat. Wil je je hiervoor beschikbaar stellen, meld je s.v.p. bij de secretaris aan: info@ondernemersvereniging-ec.nl.

Je kunt ook mailen als je lid wilt worden of hier vragen over hebt.