Ledenvergadering 15 feb. 2017

De avond begon met een praatje door Paul van Gestel, bekend handbaltrainer en coach voor bedrijven. Zijn favoriete onderwerp is ’teamwerk’. Hij stelde enkele prikkelende vragen waarmee hij ons aan het denken zette over de vraag hoe wij ons als ondernemersteam kunnen versterken. Zie ook www.verbeterpresteren.nl.

Na de pauze volgde de ledenvergadering. Er waren 35 leden. De gebruikelijke onderwerpen zijn aan de orde geweest. Het verslag van de vorige ledenvergadering, het Jaarverslag 2016 en het Financieel verslag 2016 zijn goedgekeurd, de kascontrolecommissie heeft verslag gedaan en de begroting is besproken.

Er zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen: Jaap Fidder en Mischa Uitenbogaart. Hiermee komt het aantal bestuursleden op zes en zoeken we dus nog één kandidaat.

Er zijn allerlei leuke en goede ideeën voor activiteiten naar voren gebracht en besproken.


Netwerkbijeenkomst 16 juni

Gisteravond hadden we een netwerkbijeenkomst voor onze leden, georganiseerd door onze activiteitencommissie. Er was een flinke opkomst en h... Lees verder >>

Leden volgen cursus social media

Op 9 mei waren we bij de eerste bijeenkomst van de cursus social media (van 4 lessen). 21 leden hadden zich hiervoor aangemeld. Iedereen he... Lees verder >>