Plan voor terrein Abeln

In november 2017 heeft de gemeente tijdens een inloopavond een plan aan de inwoners voorgelegd om op het braakliggende Abeln-terrein in het centrum van ons dorp een sporthal en een rij winkelpanden (met woningen erboven) te bouwen. 75% van de bezoekers stond hier positief tegenover.

Een maand geleden hebben wij, samen met Dorpsbelangen E-C, het college verzocht om de beslissing om een sporthal te bouwen, nog korte tijd uit te stellen. Dit om de directie van Boni gelegenheid te geven om een eventuele wens tot verhuizing naar deze plek kenbaar te maken. Maar het college heeft dit verzoek afgewezen en ons hierover gisteren geïnformeerd. 

Ons voorstel was verder om wel zo snel mogelijk te starten met de bouw van de winkelpandjes langs het Hoofdkanaal. Wij hechten er sterk aan dat dit echt winkelgebied blijft. Tegelijkertijd wil de gemeente de hele openbare ruimte in het centrum aantrekkelijker inrichten. Dan gaat ons centrum er leuk uitzien en op allerlei punten verbeterd worden. Dat is volgens ons het belangrijkste voor iedereen!

Daar komt nog bij dat er een nieuw Medisch centrum gebouwd gaat worden op de plek van de oude Rabobank. Dat geeft ook loop in het gebied. En nog een mooie nieuwe grote Aldi. Het is onze overtuiging dat alles bij elkaar ertoe zal leiden dat er zeker ondernemers geïnteresseerd zullen zijn om een winkel of andere voorziening te beginnen, in een van de nieuwe winkelpandjes of in de grotere ruimtes langs het Marktplein.

https://www.emmen.nu/nieuws/regio/526760/emmer-compascuum-krijgt-definitief-nieuwe-sporthal-op-locatie-abeln.html


Netwerkbijeenkomst 16 juni

Gisteravond hadden we een netwerkbijeenkomst voor onze leden, georganiseerd door onze activiteitencommissie. Er was een flinke opkomst en h... Lees verder >>

Leden volgen cursus social media

Op 9 mei waren we bij de eerste bijeenkomst van de cursus social media (van 4 lessen). 21 leden hadden zich hiervoor aangemeld. Iedereen he... Lees verder >>