Rapport Centrumontwikkeling Emmer-Compascuum

Adviesbureau Seinpost deed in opdracht van de gemeente een onderzoek naar de ruimtelijk-economische ontwikkelingsmogelijkheden van het centrum van Emmer-Compascuum. Samen met de gemeente verzorgden ze in november in de molen een presentatie voor onze leden en voor het bestuur van vereniging Dorpsbelangen Emmer-Compascuum.

Klik op onderstaande link om het hele rapport te lezen:

nov 2018 Definitieve rapportage Emmer-Compascuum

 

Samenvatting

Seinpost is door de gemeente Emmen gevraagd een studie uit te voeren naar de ruimtelijk economische ontwikkelmogelijkheden van het centrum van Emmer-Compascuum. De belangrijkste conclusies:

  • De ruimtelijke structuur van Emmer-Compascuum, de verkeersfunctie en spreiding van functies zorgen voor een weinig samenhangend centrumgebied.
  • Het detailhandelsaanbod is redelijk compleet, vooral het dagelijkse winkelaanbod. In vergelijking met de benchmark-kernen is de totale metrage beperkt. Om de marktruimte te berekenen is een DPO uitgevoerd, rekening houdend met aanwezig metrage, koopkrachtbinding en –toevloeiing, bevolkingsprognoses, gemiddeld besteedbaar inkomen, inkomenselasticiteit en normatieve omzet.
Uitbreidingsruimte Emmer-Compascuum
Dagelijkse sector Niet-dagelijks
In metrage m2 wvo In % In metrage m2 wvo In %
2018 678 33% 541 20%
2028 540 27% 381 14%

 

  • De dagelijkse marktruimte wordt grotendeels ingevuld door de uitbreiding/nieuwbouw van Aldi. In de niet-dagelijkse sector zijn media, hobby, sport&spel, antiek&kunst, juwelier&optiek, warenhuis en textiel kansrijke hoofdbranches.
  • Het horeca aanbod is erg beperkt, verspreid en richt zich op ‘de snelle hap’. Er is ruimte voor de ontwikkeling van winkelondersteunende horeca in de vorm van een lunchroom of koffiezaak met terras. De inrichting van de openbare ruimte biedt kansen voor het verhogen van de verblijfwaarde.
  • Uit een leefstijlanalyse blijkt er kansen liggen voor de centrumontwikkeling in de focus op ontmoeting en het versterken van de verbinding met de natuur en het water.
  • De grootste opgave voor Emmer-Compascuum ligt in de ontwikkeling van het middendeel van het centrum. Op deze prominente plek komt op termijn een pand van 1.300 m2 beschikbaar. Dit deel van het centrum moet zich ontwikkelen tot het hart van het centrum en zich kenmerken door een aangenaam verblijfsklimaat. Daarbij moet verder gekeken worden dan de detailhandelsfunctie, naar daghoreca en consumentgerichte dienstverlening (beauty&lifestyle en zorg). Ook verplaatsing van consumentgerichte functies buiten het centrumgebied bieden hiervoor kansen. De achterblijvende panden dienen dan getransformeerd te worden naar andere functies.
  • Wij zien onvoldoende marktruimte – mede door de relatief hoge (toekomstige) leegstand en beperkte synergie met het hart van het centrum – voor de toevoeging van winkelvierkante meters in de strip achter de nieuw te realiseren sporthal. De focus dient te liggen op de invulling van de bestaande leegstand en vrijkomende panden.
  • Het toevoegen van een passantenhaven draagt bij aan het verblijfsklimaat van het centrum van Emmer-Compascuum, zeker in combinatie met een sterke horecafunctie. Dit onderzoek richt zich niet op de economische haalbaarheid ervan. Aandachtspunt is de ruimtelijke impact van een dergelijke ontwikkeling. Voorkomen moet worden dat het als barrière wordt ervaren voor de Runde Zuidzijde.

Landelijke Opschoondag: 23 maart 2024

We plannen een opschoonactie in het centrum op zaterdag 23 maart! Help je mee? Een schoon centrum ziet er veel gezelliger uit. Op 23 maa... Lees verder >>

Nieuwjaarsbijeenkomst 2024

Op 10 januari hadden we een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in de nieuwe sporthal. We kregen een rondleiding en het was mooi om eens kennis... Lees verder >>