Bestuursleden

We zoeken nog een of twee algemene bestuursleden erbij.

We vergaderen één keer per twee maanden.

Meer informatie bij: Martine Maat (voorzitter), Jeroen Leenderts (2e secretaris) en Angela Wolbers (1e secretaris en penningmeester)

info@ondernemersvereniging-ec.nl of 06-23820072.