Bestuursleden

We zoeken nog een of twee algemene bestuursleden erbij.

We vergaderen één keer per twee maanden.

Meer informatie bij: Martine Maat (voorzitter), Jeroen Leenderts (2e secretaris) en Angela Wolbers (1e secretaris en penningmeester)

info@ondernemersvereniging-ec.nl of 06-23820072.


29 sept. Banenmarkt 'Emmer-Compascuum werkt'

Over het algemeen zijn er veel vacatures bij bedrijven en is het lastig om deze in te vullen. Menso organiseert, samen met Ondernemersveren... Lees verder >>

Nieuwe leden

De commissie Ledenwerving, Henriëtte Kwant en Fred Bloemendaal, is van start gegaan en met goed resultaat: We mochten in de afgelopen ... Lees verder >>