Bestuursleden

We zoeken nog een of twee algemene bestuursleden erbij.

We vergaderen één keer per twee maanden.

Meer informatie bij: Martine Maat (voorzitter), Jeroen Leenderts (2e secretaris) en Angela Wolbers (1e secretaris en penningmeester)

info@ondernemersvereniging-ec.nl of 06-23820072.


Interessante netwerkavond

Op deze avond gaf een van de leden een presentatie over zijn bedrijf. Daarnaast waren er twee medewerkers van Menso Emmen die vertelden ove... Lees verder >>

Solextocht voor leden was leuk!

De netwerkactiviteit op zaterdag 10 september 2022 was heel geslaagd. We hebben een mooie tocht gemaakt vanaf de tennisbaan via de Schuttin... Lees verder >>